ZinCo Systemer for ekstensive og intensive taklandskap

Hvert lag i en ZinCo oppbygning kompenserer for nødvendige funksjoner som ellers ikke er til stede når den naturlige grunnen er tapt. ZinCo garanterer et varig, flott grønt tak.

1. Rotsperre

Beskytter membranen til taket mot penetrering av planterøtter.

2. Vannbevarende beskyttelsesmatte

Beskytter rotsperren mot mekanisk skade, samt holder tilbake vann og næring.

3. Dreneringslag

Lagrer regnvann i bunn av koppene på oversiden, samtidig som overflødig vann blir trygt drenert vekk. Nødvendig ventilasjon av taket er også garantert.

4. Systemfilter SF

Hindrer at fine partikler blir vasket ut av substratet, og medfører derfor til prestasjonen til Dreneringslaget over tid.

5. Vekstlaget

Består av ZinCo System substrat, det perfekte vekstmedium. Substratet tilfredsstiller kravene til vegetasjonen og bidrar til stabile vekstforhold.

6. Vegetasjonen

Kan bestå av tørketålende og robuste planter som sedumarter opp til mer krevende busker til og med trær.