Bratte grønne tak

Teknisk data*:

  • Oppbygningshøyde: Fra 120 mm
  • Vekt, vannmettet: Fra 155 kg/m2
  • Vann retensjonskapasitet: Fra 64l/m2

*Verdiene er typsike for sentral Europa og kan variere avhengig av den aktuelle bygningen og geografisk lokasjon.

Bratte Grønne tak

Systemoppbyggingen ”Bratte grønne tak”, basert på ZinCo Georaster® elementer, muliggjør installering av grønne tak over 20°, og opp til 35°. Over 35° kan spesielle løsninger designes av ZinCo ingeniører.

Georaster® elementene er laget av resirkulert polyethylene (HD-PE) og låses sammen uten å kreve bruk av verktøy. Dette danner grunnlaget for en stabil og sikker struktur som kan fylles med substrat. Georaster® tilfredsstiller plantenes krav til rotvolum for at plantene skal vokse og utvikle seg. Plantematerialet bør være tilpasset til å kunne vokse i ekstreme forhold hvor helning, høy soleksponering særlig mot sør, samt vannavrenning er mye høyere enn på flate tak. Vanning bør planlegges, selv under forhold hvor det bare er nødvendig i tørkeperioder. Vanning kan hindre at planter tørker ut og hull i vegetasjonen oppstår. Et tett vegetasjonsdekke er med på å armere det bratte taket og hindre erosjon. Det er viktig å overføre skjærekrefter inn i sterke profillister og videre inn i støttebeslag.

Georaster® elementer kan også installeres under armerte plener, stier, konstruksjoner som erosjonssikring etc.

 

  1. Sedummatte
  2. Substrat (ca 10 med mer over Georaster® elementene)
  3. Georaster® elementer
  4. Beskyttelsesmatte WSM 150
  5. Tak tekket med rotsikker membran er en forutsetning på bratte grønne tak, da løs rotsikker membran ikke bør legges på et skrående tak.