Sedummatte

Teknisk data*:

  • Oppbygningshøyde: ca. 90mm
  • Vekt, vannmettet: ca. 95 kg/m2
  • Vann retensjonskapasitet: ca. 25l/m2

*Verdiene er typsike for sentral Europa og kan variere avhengig av den aktuelle bygningen og geografisk lokasjon.
**Konstruert regnfall 300 l / (s x ha)

Ekstensive grønne tak ”sedummatte”

”Sedummatte” er en standard oppbygning for ekstensive grønne tak. Sedumtak har en grunn og lett oppbygning med et attraktivt utseende, som krever lite skjøtsel.

Floradrain® FD 25-E er det mest egnete drenerings- og vannlagringselementet for dette systemet. Elementet har tilstrekkelig trykkfasthet, lav høyde, lav vekt og kan tråkkes på. Utprøvde sedumarter i kombinasjon med et tilpasset substrat og sytemoppbygning, garanterer for et varig grønt tak. Sedum-substratet er spesielt tilpasset ekstensive grønne tak som ”sedummatte”, som inneholder forskjellige lavtvoksende sedumarter som er vind og frostresistente.

Hovedblomstringen er tidlig sommer, med gule, rød og hvite blomster som dominerer. Gjennom året kan fargene dominere i forskjellige grønne farger. Røde farger kommer ofte om høsten og er utrolig flott i et grønt tak.

Sedum stiklinger er produsert ved å kutte av skuddene av forskjellige typer sedum. Dette er kun mulig under den ikke-blomstrende tiden av året (vår og høst), da blomsterskudd ikke setter like lett røtter. Med sedum stiklinger, opprettes et tett plantedekke innen 2-3 år. En raske re etablering kan oppnås ved å plante pluggplanter.

 

  1. Sedum stiklionger eller plugplanter i henhold til plantelisten ”sedummatte”
  2. Sedumsubstrat ca 60mm
  3. Systemfilter SF
  4. Floradrain® FD 25-E
  5. Beskyttelsesmatte SSM 45
  6. Hvis ikke memebranen er rotsikker bør rotsikker membran WSF40 legges løst over membran.