Skrå grønne tak

Teknisk data*:

  • Oppbygningshøyde: ca. 130-150 mm
  • Vekt, vannmettet: ca. 115-145 kg/m2
  • Vann retensjonskapasitet: ca. 38-44l/m2

*Verdiene er typsike for sentral Europa og kan variere avhengig av den aktuelle bygningen og geografisk lokasjon.

Skrå grønne tak

I følge generelle forskrifter for tak med membran skal flate tak ha et fall på minst 2%. Skråtak har en takvinkel fra 10° (18%). Fra 10°, vil systemoppbyggingen endres signifikant i forhold til grønne tak under 10°. Skjærekreftene øker med takets helning, og kraften må bli overført til bærende elementer. Substratet må beskyttes mot erosjon. Planteutvalget og metoden må tilpasses til den aktuelle helningen og esponeringsgraden.

Et profesjonelt tekket tak med for eksempel bitumen eller polymermaterieler membran, er en forutsetning for et frodig og varig grønt tak. Taket bør ha en rotsikring, og en beskyttelsesmatte som kan lagre vann er helt nødvendig. Floraset® FS75, et multifunksjonelt drenselement av ekspandert polystyrene er det perfekte drenselementet for et skrått grønt tak.

Det er veldig viktig at vedlikehold og skjøtsel inn i planleggingsprosessen fra et tidlig punkt.

 

  1. Pluggplanter i henhold til plantelisten ”Skrå grønne tak”
  2. Jute Anti-erosjonsnet, hvis nødvendig.
  3. Substrat, fra 50mm over Floraset® elemtene
  4. Floraset® FS75
  5. Beskyttelsesmatte BSM64
  6. Tak tekket med rotsikker membran er en forutsetning på skrå grønne tak, da løs rotsikker membran ikke bør legges på et skrående tak.