ZinCo grønne tak system, har nå fått Europeisk Teknisk godkjenning

Så tidlig som i 2008, sendte ZinCo en søknad gjennom DIBt med forslag at EOTA (European Organisation for Technical Approval med hovedkvarter i Brussel) for å lage et program for testing av grønne tak systemer. Når søknaden ble godkjent, ble det satt ned et panel av eksperter som møttes og resultatet var at EOTA publiserte en CUAP (Common Understanding of Assessment Procedures) i mai 2011 som listet vurderingskriteriene for ”grønne tak system”.

Dette dannet forutsetningene for hva som ville gi forskjellige grønne tak Europeisk teknisk godkjenning.

ZinCo søkte umidelbart til DIBt for godkjenning av systemoppbygginger for både ekstensive grønne tak, semi-intensive og intensive grønne tak.

Europeisk teknisk godkjenning ble utstedt juni 2013 med nummeret 13/0668. Den inkluderer en rekke utprøvde ZinCo systemoppbygginger og tillater oss å påføre CE merking til de materialer som er med i oppbyggingen. Dette er på en side et krav for uhindret adgang til det Europeiske markedet. På den andre siden, så gir det planleggere, arkitekter og arbeidere en garanti for at produktet har den påkrevde sertifiseringen og at produktene er i samsvar med kravene i godkjenningen.

De følgende systemoppbyggingene har Europeisk teknisk godkjenning:

 Extensive green roof "Sedum Carpet"Extensive green roof "Rockery Type Plants"Simple intensive green roof "Heather with Lavender"Intensive green roof "Roof Garden"
Root barrier (optional) (Root Barrier WSB 100-PO) (Root Barrier WSB 100-PO) Root Barrier WSB 100-PO Root Barrier WSB 100-PO
Protection mat Protection Mat TSM 32 / Protection Mat SSM 45 Protection Mat TSM 32 / Protection Mat SSM 45 Protection Mat SSM 45 Protection Mat ISM 50
Drainage element Floradrain® FD 25-E
Fixodrain® XD 20
Floradrain® FD 25-E Floradrain® FD 40-E Floradrain® FD 40-E
Filter sheet Filter Sheet SF Filter Sheet SF Filter Sheet SF Filter Sheet SF
Substrate layer System substrate "Sedum Carpet" System substrate "Rockery Type Plants" System substrate "Heather with Lavender" System substrate "Lawn", System substrate "Roof Garden"

* Further ZinCo systems are currently undergoing final testing and will be incorporated into the approval at a later date.