Gangveier og bilveier

Grønne tak system (klikk for større bilder)

Generell informasjon vedrørende belegningsstein på tak og garasjetak.

Takflater blir utnyttet i et bredt spekter, mer enn før. Nesten alt som er mulig på bakkeplan er mulig å få til på taket, gitt at den riktige teknologien blir benyttet. For eksempel, varige og funksjonelle gangveier og bilveier krever et godt planlagt system. Et godt planlagt tak opprettholder mange viktige funksjoner (vanntetthet, drenering, termisk og lyd isolering) og skal motvirke horisontale krefter generert av akselerasjon, oppbremsing og styring.

Drenering

I motsetning til grønne tak med planter, hvor vannet blir infiltrert og fordrøyet, er det viktig at vannet blir drenert bort trygt og effektivt. Drenering av vann skjer i 2 nivåer; på overflaten og i drenslaget. ZinCo sine produkter bidrar til å løse dette på en god måte

 

 

Helning

Guidelines på flate tak DIN 18195 sier at det skal være et minimum av 2% på tekking, men det kan bygges slakere tak også. Vannrenner kan bli bygget på 0° helning, og vann kan dreneres gjennom mellomrommene; så er ikke stående vann et problem. Betong eller asfalt tak bør bygges med et fall på minimum på 1.5%, Tak med belegningsstein bør ha en helning på 2%.

Dreneringen av området bør ha en helning fra bygget. Dette må tas hensyn til i planleggingsfasen av bygget.

Den mest vanlige bruken av tak: En kombinasjon av gangveier og landskap

 

Hvis gangveier og bilveier kombineres med grønne tak, så er ikke bare drenering og trykkfastheten viktig, men også vannretensjonskapasiteten. Med Floradrain® FD 40-E som et kjerne element i konstruksjonen, opprettholdes alle viktige funksjoner for et bærekraftig og varig tak. FD 40-E vil enten lagre eller drenere ut vannet. Særlig oppmerksomhet bør rettes mot arealer hvor harde flater og landskap møtes.

 

 

Kjøreveier på taket

Generell informasjon vedrørende kjøreveier på tak.

Vekt

Kjøreveier på tak krever både en stabil konstruksjon og tilstrekkelig bærekapasitet. Ettersom vekten er på hjulene, fører dette til store konsentrerte punktlaster. Det er viktig å distribuere vekten så godt som mulig. Dette kan bli oppnådd ved å benytte seg av distribusjons plater eller tykke lag med substrat.

 

 

 

Stein tykkelse

Steintykkelsen bør velges i forhold til vekt. Lavere vekt (for eksempel bil), krever ikke at belegget skal være like sterkt som ved bruk med høyere vekt. Når både biler og lastebiler bruker veien, tilføres bølgende belastninger mot underlaget, som kan føre til forvrengninger. Ved å velge en tykkere stein, vil man fordele vekten bedre, som vil motvirke forvrengninger mot underlaget.

 

 

Omgivelser

Styring, bremsing og akselerering på kjøreveien, kan bidra til store horisontale krefter på taket. For å motstå disse kreftene fra takets membran, så kan tiltak som for eksempel installering av glidelag vurderes. Kreftene vil dermed opptas av omgivelsene.