Lavendelhage

Teknisk data*:
Oppbygningshøyde: ca. 160 mm
Vekt, vannmettet: ca. 195 kg/m2
Vann retensjonskapasitet: ca. 70l/m2

*Verdiene er typsike for sentral Europa og kan variere avhengig av den aktuelle bygningen og geografisk lokasjon.

Intensive Grønne Tak ” Lavendelhage”

Den semi-intensive oppbyggingen ”Lavendelhage” tillater et sofistikert plantedesign. Likevel, sammenliknet med en andre intensive oppbygginger, så kreves det lite skjøtsel og vedlikehold og en relativ lav oppbygging.

Plantematerialet kan velges ut ifra en rekke tørketolerante flerårig planter, gress og lavt voksende busker som for eksempel timian, oregano og lavendel.

For dette semi-intensive grønne taket, er ZinCo Floradrain® FD 40-E vannlagrings- og dreneringselement kombinert med et substrat spesielt utviklet for dette plantematerialet. Kombinasjonen danner grunnlaget for best mulig vekstforhold for forskjellige arter under ”Lavendelhage” grønne tak.

Floradrain® FD 40-E er ideelt som underjordisk struktur for grønne tak., men kan også bli brukt under heller og asfalterte flater.

Systemoppbygging

  1. Planter tilhørende plantelisten ”Semi-intensiv – Lavendelhage”
  2. Sedumsubstrat ca 100-150 mm
  3. Systemfilter SF
  4. Floradrain® FD 40-E
  5. Beskyttelsesmatte SSM 45
  6. Hvis ikke memebranen er rotsikker bør rotsikker membran WSF40 legges løst over membran.