Parkering med Protectodrain

Teknisk data*:
Oppbygningshøyde: ca. 260 mm
Vekt, vannmettet: ca. 360 kg/m2
Vann retensjonskapasitet: ca. 100l/m2

*Verdiene er typiske for sentral Europa og kan variere avhengig av den aktuelle bygningen og geografisk lokasjon.

Parkering med Protectodrain®

En takhage kan også bli bygget over garasjeanlegg som er konstruert i bakken. På grunn av god tilgjengelighet og høy bæreevne for det grønne taket, så er det mer praktisk å bruke en stabil og sikker grønt takt system for tilgjengelighet for kjøretøyet. Det er spesielt nyttig når man skal tilføre vekstmediet.

Den kraftige og robuste ZinCo Protectodrain® ble utviklet spesielt for bruk over underjordiske garasjer. Det er utviklet for å tåle tung last og dynamiske krefter, som er grunnen til at Protectodrain® passer utmerket til både veier og gangarealer. Det er mange forskjellige muligheter, som for eksempel parkering, lekearealer, forsterkete plenarealer og steinlagte plasser.

Protectodrain® dreneringselementer med gummibeskyttelse på undersiden beskytter membranen mot fysisk skade. Samtidig bidrar dreneringselementet at overflødig vann dreneres ut. Kombinert med ZinColitt® og de forskjellige andre system substratene, så finnes det en rekke muligheter og løsninger for forskjellige planter og design.

System oppbygging

  1. Plantematerialet: Plen, flerårig planter, busker og trær.
  2. Substrat
  3. ZinColitt hvis totalt substrat overgrå 350 mm
  4. Systemfilter TG
  5. Protectodrain® PD250
  6. Slip Sheet TGF 20 7: Hvis ikke memebranen er rotsikker bør rotsikker membran WSF40 legges løst over membran.