Summer plains

Teknisk data*:
Oppbygningshøyde: ca. 150 mm
Vekt, vannmettet: ca. 165 kg/m2
Vann retensjonskapasitet: ca. 65l/m2

*Verdiene er typiske for sentral Europa og kan variere avhengig av den aktuelle bygningen og geografisk lokasjon.

”Summer Plains”

Frem til nå har bare lette grønne tak løsninger vært mulig med ekstensive løsninger. Med systemoppbyggingen ”Summer Plains” har man funnet en balanse mellom lett vekt og en intensiv oppbygging. Dette bidrar til et visuelt prestisje design på et tak med lav bæreevne.

Sofistikert vanningskonsept.

Dreneringselementet Aquatec® AT 45 og Wicking Mat DV 40 er selve hjertet av denne oppbyggingen. Prinsippet innebærer distribusjon og lagring av vann i dreneringselementet som suges opp i substratet, når det trengs. Vannet blir tilført gjennom dryppslanger, og mengden er styrt ved bruk av en spesielt utviklet vannings computer ”Irrigation Manager BM 4”

Lav oppbyggingsvekt

Vannforbruket er signifikant lavere ved tilføring under bakken enn over bakken. Mye mindre vann er tapt til omgivelsene gjennom evaporasjon. På grunn av denne type avansert vanning, kan substrattykkelsen reduseres med opp til 50% sammenliknet med andre intensive oppbygginger. Aquatec® krever ikke at det blir fylt i av masse, som igjen reduserer material behovet, installeringskostnader og vekt.

Man kan bestille ferdig-urter, for eksempel, som er spesielt utviklet for denne type tak. Avhengig av frekvens av klipping, kan urter brukes som plen, eller som en urte-eng.

Systemoppbygging

  1. Plantematerialet: Ferdigplen for eksempel.
  2. Substrat 80 mm
  3. Wicking Mat DV 40
  4. Aquatec® AT 45
  5. Systemfilter PV
  6. Hvis ikke memebranen er rotsikker bør rotsikker membran WSF40 legges løst over membran.