Takhage

Teknisk data*:
Oppbygningshøyde: ca. 270 mm
Vekt, vannmettet: ca. 340 kg/m2
Vann retensjonskapasitet: ca. 110l/m2

*Verdiene er typiske for sentral Europa og kan variere avhengig av den aktuelle bygningen og geografisk lokasjon.

Intensive Grønne Tak ”Takhage”

Den intensive oppbyggingen ”Takhage” er en multifunskjonell hage med høy vannlagringsevne. Den tillater å realisere et stort spekter av design konsepter, selv vannelementer. Den egner seg godt til plener, flerårige planter, og ved dypere substrat tykkelser, busker og trær. Integrering av harde flater, for eksempel, gangveier, terrasser, bilveier og lekearealer er også mulig.

Innenfor takhagen, er det viktig å kunne lagre så mye regnvann som mulig for å redusere tilførselen og bruk av vann. Floradrain® FD 60 dreneringselement bidrar til en veldig god fordrøyningseffekt, tilpasset for en rekke takhager. Vannet er lagret over hagens areal i flere sjikt i oppbyggingen og kommer til plantene ved kapilærkrefter og diffusjon. Undergrunns vanning kan installeres ved å bruke spesielle drenselementer, eller ved å heve sluk. En forutsetning er at taket har 0° fall, og en egnet membran. Inspeksjonskammer bidrar til at man kan inspisere sluk og undergrunnsvannning regelmessig. Med automatisk vanning, kan vannstanden i drenselementet opprettholdes selv under perioder med kraftig tørke.

Floradrain® FD 60 kan også brukes som forskaling for betong, for å lage betongfundamenter for å støtte konstruksjoner uten å penetrere membran. Dreneringskapasiteten er testet etter EN ISO 2598

Systemoppbygging

  1. Plen, flerårige planter, med dypere substrat også busker og trær.
  2. Sedumsubstrat
  3. Systemfilter SF
  4. Floradrain® FD 60-E fylt med ZinColit®
  5. Beskyttelsesmatte ISM 50
  6. Hvis ikke memebranen er rotsikker bør rotsikker membran WSF40 legges løst over membran.