Urban Rooftop farming

Teknisk data*:
Oppbygningshøyde: ca. 250 mm
Vekt, vannmettet: ca. 300 kg/m2
Vann retensjonskapasitet: ca. 100l/m2

*Verdiene er typiske for sentral Europa og kan variere avhengig av den aktuelle bygningen og geografisk lokasjon.

Urban Rooftop Farming

Antallet av tettbefolkete bysentrum vokser stadig. Mer enn halvparten av verdens befolkning bor nå i tettsteder og byer, hvor grønne lunger er stadig under høyt press for utvikling. Grønne tak er en motvekt i slike tettbefolkete og tettbevokste områder.

Det kommer ikke som noen overraskelse, at takene blir brukt til å produsere frukt, grønnsaker og urter.

Jo Ferskere jo bedre!

jo-ferskere-jo-bedre.png

En grønnsakshage på taket bidrar til mange miljømessige fordeler. Forsyningsveier og forurensninger blir redusert, ettersom hagen er nærmere forbrukeren. Kortere forsyningsveier betyr også at maten er ferskere når den blir levert, men derfor også smaker den bedre. Plantene filtrerer i tillegg forurensing fra luften, som derfor bidrar til et bedre klima i våre tettsteder og byer.

Systemoppbygging for frukt og grønnsaker på taket.

For at man i hele tatt kan begynne å snakke om å benytte taket til å lage en grønnsakshage, må man få inn alle opplysninger. ZinCo har derfor utviklet systemet ”Urban Rooftop Farming” som en permanent pålitelig løsning. Drenselementet Floradrain® FD 40 er selve hjertet av den oppbyggingen.

Med 20 cm ZinCo System substrat, er denne oppbyggingen tilpasset frukt og grønnsaker som salater, løk, urter, squash, aubergine, kål, jordbær etc.

For grønnsaker og frukt som for eksempel tomater, grønne bønner, bringebær, bjørnebær og rips, er 28-40 cm anbefalt.

  1. Frukt og grønnsaker
  2. Sedumsubstrat
  3. Systemfilter TG
  4. Floradrain® FD 40-E
  5. Beskyttelsesmatte ISM 50
  6. Hvis ikke memebranen er rotsikker bør rotsikker membran WSF40 legges løst over membran.

Mengden gjødsel og vanning avhenger av den kultiverte grønnsaken og det lokale klima. Bruk av organisk gjødsel er anbefalt, man kan også vurdere langsomtvirkende gjødsel for å redusere avrenning av næringsrikt vann.

Sikkerhet på taket.

sikkerhet.png

Når man jobber på tak, så er det viktig å bruke personlig sikkerhetsutstyr. ZinCo har forskjellige løsninger med sikkerhetsutstyr som ikke penetrerer membranen.