Økologiske fordeler

Førdrøying av vann

fordroying-av-vann.png

Avhengig av oppbygningen, så kan et grønt tak holde tilbake 50-90% av vannet som treffer taket, som vil signifikant redusere overflateavrenningen på taket. Grønt tak er et viktig tiltak i forhold til Lokal Overvanns Disponering (LOD). Mindre avrenning fra taket reduserer belastningen på avløpssystem og rør. Som er med på å redusere en eventuell kostnaden ved utbygningen.

Bedrer mikroklimaet

bedrer-mikroklimaet.png

Grønne tak kjøler og tilfører fuktighet til luften. Dette bedrer mikroklimaet i nærheten av taket. Dette er spesielt viktig i urbane strøk. Strategisk plasserte grønne tak kan redusere effekten av såkalte ”heat islands”, som frekvent forekommer i urbane strøk om sommeren.

Binder støv og toksiske partikler

binder-stov-og-toksiske-partikler.png

Grønne tak filtrerer ut støv og røyk partikler, binder nitrater og andre skadelige stoffer gjennom substratet.

Bedrer lyd isolasjonen

bedrer-lydisolasjonen.png

Beplantet areal har en naturlig evne til å isolere og absorbere lydbølger enn harde flater. Grønne tak reduserer reflekterende lyd opp til 3dB og øker lydisolasjonen på en bygning opp til 8dB. Dette er veldig effektivt for bygninger i nærheten av flyplasser, bråkete utesteder og fabrikker.

Tilbyr et naturlig habitat

naturlig-habitat.png

Et grønt taklandskap kompenserer for de truede grønne arealene som går tapt til utbygging og tilbyr et alternativt naturlig habitat for dyr og planter.

Støtter resirkulering

resirkulering.png

Grønne tak tar i bruk resirkulerte produkter. Gummi, polyethylene og polystyrene er brukt i produksjonen av drenselementer. Teglstein og ekspandert leire som blir benyttet i blandingene av ZinColit er også resirkulerte materialer, som er testet etter strenge krav av laboratorier.