Økonomiske fordeler

Førdrøying av vann

fordroying-av-vann.png

Et grønt tak kan redusere avrenningen fra taket med 50-90%; alt vann som renner av taket vil være betraktelig forsinket. Sluk, rør og dren kan reduseres i kapasitet, derved spares konstruksjonskostnader. Grønt tak er et viktig tiltak i forhold til Lokal Overvanns Disponering (LOD).

Reduserer renoveringskostnader

reduserer-renoveringskostnader.png

Grønne tak beskytter membranen fra temperaturforskjeller, UV eksponering og mekanisk skade. Grønne tak medfører derfor til at takets levetid øker.

Reduserer energikostnader

reduserer-energikostnader.png

Grønne tak har en buffer egenskap på temperatursvingninger og bedrer bygningens energieffekt.

Tilbyr mer plass

tilbyr-mer-plass.png

Grønne tak tilbyr ytterligere plass for forskjellig bruk (sosial, rekreasjon, parkering,…) uten ekstra kostnader ved å tilføre større areal. Grønne tak bidrar ofte til tillatelse for utbygging.